Dr. Öğr. Üyesi SELÇUK KAPLAN NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Dr. Öğr. Üyesi SELÇUK KAPLAN

T: (0282) 250 4716

M skaplan@nku.edu.tr

W skaplan.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Veteriner Fakültesi
Bölüm:Zootekni ve Hayvan Besleme
Ana Bilim Dalı:Genetik
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Gelişmiş
Akademik Görevler
İdari Görevler
Enstitü Müdür Yrd. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
2016-
Farabi Koordinatörü NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ / ZOOTEKNİ-GENETİK ANABİLİMDALI
2015-
Anabilim Dalı Bşk. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ / ZOOTEKNİ-GENETİK ANABİLİMDALI
2014-
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. GÜRCAN E. K., ÇOBANOĞLU Ö., KAPLAN S., FLEXIBLE ALTERNATIVES TO MODELS WIDELY USED FOR DESCRIBING GROWTH IN JAPANESE QUAIL, The Journal of Animal and Plant Sciences, 2017.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
2. KAPLAN S., GÜRCAN E. K., Comparison of growth curves using non-linear regression function in Japanese quail, Journal of Applied Animal Research, pp. 1-6, 2016.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
3. KAPLAN S., NARİNÇ D., GÜRCAN E. K., Genetic parameter estimates of weekly body weight and Richard’s growth curve in Japanese quail, European Poultry Science, 2016.
Özgün Makale SCI-Expanded
4. KAPLAN S., BOZTEPE S., ARIKOĞLU H., The Potential of Microarray Databases to Identify Tissue Specific Genes, Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi, vol. 22, pp. 29-35, 2015.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
5. NARİNÇ D., AKSOY T., KAPLAN S., Effects of Multi-Trait Selection on Phenotypic and Genetic Changes in Japanese Quail (Coturnix coturnix Japonica), The Journal of Poultry Science, 2015.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
6. KAPLAN S., B. S., The Determination of Prolactin Gene Polymorphism Using PCR-RFLP Method within Indigenous AnatolianWater Buffalo and Brown Swiss, http://www.ibu.edu.ba/, pp. 173, 2010.
Özgün Makale Endekste taranmıyor Erişim Linki
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. KAPLAN S., ATALAY S., Determination of Calpastatin Gene Polymorphism in Kıvırcık Crossbred Ewesby PCR-RFLP Method, Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, cilt 31, ss. 147-150, 2017.
Özgün Makale CAB abstracts Erişim Linki
2. AYTEKİN İ., K. S., Koyunlarda Vücut Kondüsyon Puanlaması ve Yetiştiricilikte Önemi, Hasad Dergisi, ss. 42, 2010.
Özgün Makale Endekste taranmıyor Erişim Linki
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. KAPLAN S., B. S., Çiftlik Hayvanlarında Refah, Yayın Yeri: Adım Matbaacılık, 2011.
Bilimsel Kitap
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. KAPLAN S., An application of CART algorithm in genetics: IGFs and cGH polymorphisms in Japanese quail, International Conference on Advances in Natural and Applied Sciences (18.04.2017-21.04.2017).
Tam metin bildiri
2. GÜRCAN E. K., NARİNÇ D., KAPLAN S., ATALAY S., An Application of Survival Analysis in Animal Science, International Conference on Advances in Natural and Applied Sciences (18.04.2017-21.04.2017).
Özet bildiri Erişim Linki
3. ATALAY S., KAPLAN S., NARİNÇ D., GÜRCAN E. K., Associations between IGF-1 Gene Polymorphisms and Growth Traits in Chicken, International Conference on Advances in Natural and Applied Sciences (18.04.2017-21.04.2017).
Özet bildiri Erişim Linki
4. ATALAY S., KAPLAN S., NARİNÇ D., GÜRCAN E. K., Microsatellite Markers Assisted Genetic Studies in Poultry, International Conference on Advances in Natural and Applied Sciences (18.04.2017-21.04.2017).
Özet bildiri Erişim Linki
5. NARİNÇ D., KAPLAN S., GÜRCAN E. K., AYGÜN A., ATALAY S., Prediction of Missing Values on Growth Data Using Different Nonlinear Regression Models, International Conference on Advances in Natural and Applied Sciences (18.04.2017-21.04.2017).
Özet bildiri Erişim Linki
6. KAPLAN S., ATALAY S., NARİNÇ D., GÜRCAN E. K., Protection of Native Chicken Genetic Resources of Turkey, International Conference on Advances in Natural and Applied Sciences (18.04.2017-21.04.2017).
Özet bildiri Erişim Linki
7. NARİNÇ D., AYGÜN A., KAPLAN S., GÜRCAN E. K., ATALAY S., The Influences of Different Light Emitting Diode (LED) Lighting Colors on Poultry Species, International Conference on Advances in Natural and Applied Sciences (18.04.2017-21.04.2017).
Özet bildiri Erişim Linki
8. GÜRCAN E. K., YAĞCILAR Ç., NARİNÇ D., KAPLAN S., ATALAY S., The Relationships Between Lifespan and Some Morphometric Measurements in Juvenile Guppy (Poecilia reticulata PETERS, 1860) with Cluster Analysis, International Conference on Advances in Natural and Applied Sciences (18.04.2017-21.04.2017).
Özet bildiri Erişim Linki
9. KAPLAN S., ATALAY S., NARİNÇ D., GÜRCAN E. K., Using Bioinformatics in Animal Genetics Studies, International Conference on Advances in Natural and Applied Sciences (18.04.2017-21.04.2017).
Özet bildiri Erişim Linki
10. KAPLAN S., “Kanatlılarda Sıcaklık Stresi ve Isı Şok Proteinleri, 1st International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2016) (26.10.2016-28.10.2016).
Tam metin bildiri
11. KAPLAN S., Prolaktin Geninin Kanatlılarda Yumurtlama Özellikleri Üzerine Etkileri, 1st International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2016) (26.10.2016-28.10.2016).
Tam metin bildiri
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. KAPLAN S., NARİNÇ D., GÜRCAN E. K., Etlik piliçlerde et kalitesi özellikleri üzerine etkili majör genler, Ulusal Kümes Hayvanları Kongresi (05.10.2016-08.10.2016).
Tam metin bildiri
2. GÜRCAN E. K., NARİNÇ D., KAPLAN S., Japon bıldırcınlarında parametrik ve parametrik olmayan yöntemlerle elde edilen mutlak büyüme hızlarına ilişkin kalıtım dereceleri tahminleri,, Ulusal Kümes Hayvanları Kongresi (05.10.2016-08.10.2016).
Tam metin bildiri
3. NARİNÇ D., KAPLAN S., GÜRCAN E. K., Kanatlı Islahında eklemeli olmayan gen etkileri, Ulusal Kümes Hayvanları Kongresi (05.10.2016-08.10.2016).
Tam metin bildiri
4. YILMAZ Y., KAPLAN S., Bıldırcınlarda Ekonomik Öneme Sahip Özelliklerle İlgili Genetik Araştırmalar, 12. ULUSAL ZOOTEKNİ ÖĞRENCİ KONGRESİ (09.05.2016-11.05.2016).
Özet bildiri
5. SABUNCUOĞLU K. M., KAPLAN S., Hayvansal Üretimde Genetik Çalışmalarda Kullanılan Moleküler Teknolojiler, 12. ULUSAL ZOOTEKNİ ÖĞRENCİ KONGRESİ (09.05.2016-11.05.2016).
Özet bildiri
6. YARAMIŞ H. S., KAPLAN S., Kanatlılarda Sıcaklık Stresine Neden Olan Faktörler, 12. ULUSAL ZOOTEKNİ KONGRESİ (09.05.2016-11.05.2016).
Özet bildiri
7. KAPLAN S., NARİNÇ D., Biyoinformatik Analizlerde Kullanılan Veri Tabanları, 9. ULUSAL ZOOTEKNİ BİLİM KONGRESİ (03.09.2015-05.09.2015).
Özet bildiri Erişim Linki
8. KAPLAN S., NARİNÇ D., Doku Spesifik Genlerin Laboratuvar Deneyleri Öncesi Gen Ekspresyonu Veri Tabanından Belirlenmesi, 9. ULUSAL ZOOTEKNİ KONGRESİ (03.09.2015-05.09.2015).
Özet bildiri Erişim Linki
9. NARİNÇ D., KAPLAN S., Kanatlı Hayvanlarda Tek Özellik için Damızlık Değer Tahmininde Marker Destekli BLUP ve Klasik BLUP Yöntemlerinin Karşılaştırılması, 9. ULUSAL ZOOTEKNİ BİLİM KONGRESİ (03.09.2015-05.09.2015).
Özet bildiri
10. NARİNÇ D., KAPLAN S., Kanatlı Hayvanlarda Yumurta Verimini Modellemek için Kullanılan Doğrusal Olmayan Regresyon Eşitliklerinin Hayvan Islahı Açısından Değerlendirilmesi, 9. ULUSAL ZOOTEKNİBİLİM KONGRESİ (03.09.2015-05.09.2015).
Özet bildiri Erişim Linki
Yayın Hakemlikleri
1. Animal, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI
2. Journal of Applied Animal Research, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI
3. Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, Hakemlik Sayısı:2.
Ulusal Dergi CAB ABSTRACTS
4. Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Ulusal Dergi CAB abstracts
Ulusal Projeler
1. JAPON BILDIRCINLARINDA KESİM VE KARKAS ÖZELLİKLERİ İÇİN ÇOK ÖZELLİKLİ GENETİK PARAMETRE TAHMİNLERİ VE DAMIZLIK YAŞININ GENETİK PARAMETRE TAHMİNLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 22.02.2016-30.11.2016.
2. JAPON BILDIRCINLARINDA BÜYÜME ÖZELLİKLERİ İÇİN ÇOK ÖZELLİKLİ GENETİK PARAMETRE TAHMİNLERİ, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 18.02.2015-15.12.2015.